Om Astrup & Omegns Jagtforening

Astrup jagtforening er en traditionsrig jagtforening, som tæller medlemmer fra store dele af Vendsyssel.

Den er, et stort aktiv for omegnens unge, samt gamle jægere, med stor vægt lagt på ikke mindst den lejede jagt på Bøgsted Hovedgård, hvor foreningen, i foråret forvalter bukkejagten på de 248 ha. som for det meste består af skov , ny- plantninger, søer og enge.

Om efteråret afholdes 4-5 drivjagter , hvor der lægges lige så meget vægt på det sociale samvær, som på det jagtlige.

 

Ligeledes er flugtskydning en aktivitet der trækker en stor del af medlemmerne til banen som ligger ved en af engene i skovens østlige ende. Der er altid uddannede instruktører tilrådighed som gerne hjælper hvor der måtte være brug for det.

 

Der bliver der også i forårets løb afholdt hundetræning, hvor foreningen  hvert år stiller med hunde til Dorf.