Jagt i Bøgsted

Jagter på Bøgsted

Bukkejagten

Hvert år kan 11 medlemmer købe sig til Bukkejagten i Bøgsted i perioden d. 16 maj - 15 juli. Bukkejagten fordeles mellem interesserede medlemmer, og skulle der være mere end 11 der ønsker bukkejagten vil der blive foretaget lodtrækning. inden lodtrækning vil medlemmer med mere end et års medlemsskab af Astrup Jagtforening få en plads og evt. restpladser vil blive tildelt via lodtrækning til nyere medlemmer.

Der er i forbindelse med køb af bukkejagten nogle muligheder for at komme frem i køen, se mere i program og under bukkejagt her på siden.

Prisen for bukkejagten er 3.300 kr.+ betaling for nedlagt buk.

 

Efterårsjagter

Der afholdes 5 fællesjagter i Bøgsted i oktober, november og december samt 2 fællesjagter i januar.

Jagterne er forbeholdt medlemmer af Astrup jagtforening og er man medlem har man muligheden for at købe en gæsteplads til et ikke medlem.

Vi har et loft på 25 deltagere på hver jagt heraf max. 8 hunde, dog kan et skift mellem flere hunde forekomme på jagterne.

Man kan købe jagterne enkeltvis for priser fra 250 - 350 kr. afhængig af hvilke jagter man køber, eller man kan vælge at købe alle jagterne i en pakke.

Prisen for deltagelse i alle efterårsjagter (i alt 7 stk + Kommunejagt) er 1.800 kr.

Ved betaling og tilmelding skal man angive om det er en hundeplads (H) eller en skytteplads (S) man ønsker, da der er begrænsede hundepladser

Man kan købe bukkejagt og efterårsjagter samlet for 4.600 kr.

Ved køb af alle jagter med eller uden bukkejagt skal betalingen ske på én gang.

Ved køb af enkelte jagter skal betaling ske inden jagten påbegyndes.

 

Betaling via netbank.

Overføres til

Regnr: 9067

Kontonr: 4562177413

Husk at skrive navn til modtageren, så vi kan se hvem der har indbetalt!

Medbring en kvittering til fremvisning.

Der kan også betales med Mobilepay på 2249 1351, husk også her at angive navn og hvad betalingen dækker over.