BESTIL MAD PÅ JAGTERNE

I år vil der igen være mulighed for at købe dagens ret pris kr. ca. 55,- Mad bestilles via Facebook opslag fra Casper. Bestilling og betaling senest tirsdag inden jagten, betaling sker til Casper Andersen via MobilePay på 40207756 (Ingen betaling = ingen mad, ved afbud efter deadline giver ikke betaling retur).

Der serveres gule ærter efter julejagten d. 27. december. Julejagten er forbeholdt medlemmer, sidste frist for tilmelding er d. 20. december og tilmelding er bindende (afbud efter denne dato vil kræve fuld betaling af de 350,-)

Parole Bøgsted 2022

 1. Velkommen til fællesjagt i Bøgsted
 2. Sikkerhed frem for alt, derfor skal alle skytter som minimum bære orange bånd.
 3. Alle drivere skal bære orange vest og hunde skal bære orange bånd samt klokke
 4. Når der fra driverne råbes der må ikke skydes fremad, skal dette råbes videre og der må ikke længere afgives skud ind i såten og frem mod frontskytter.
 5. Når man er sat på post og har sikret mod og hilst må naboen må der lades og skydes.
 6. Der må ikke afgives lave skud ind i såten, der kan/må skydes til løbende vildt kort inde i såten hvis der skydes ned og man er 100% sikker på at ingen jægere eller hund er i fare. OBS på alle lave skud efter snepper, det er altid min. 45 grader ved skud ind over såten.
 7. Der skydes efter jagtloven, dog med undtagelse af buk med synlig opsats (over 5 cm), skydes en buk med opsats udløser det en bøde på 2.500 kr. dyr og opsats tilfalder skytten
 8. Max skudafstand til råvildt er 15 meter i rent sideskud.
 9. Der skydes altid lam før rå.
 10. Der må max skydes til 1 stk. råvildt pr. jæger pr. jagtdag, dvs. har man skudt til råvildt uanset om det er leveret eller forbi-skud, må der af samme skytte ikke skydes til råvildt mere denne jagtdag
 11. HVIS man har skudt til løbende vildt som ikke er leveret, så markeres skudstedet og jagtleder informeres om situationen og jagtledelsen tager stilling til om der skal eftersøges.
 12. Den heldige skytte er altid 1. byder på det nedlagte vildt, andre må gerne byde prisen op.
 13. Minimumspris for råvildt 300 kr.
 14. Der kan på enkelte jagter være aftalt kvote på eks. råvildt og fasanhøner, derfor kan der blive lukket for afskydning af flere på dagen.
 15. Der skal benyttes miljøpatroner på jagterne i Bøgsted.
 16. Vær OBS på at der kan forekomme Dåvildt i skoven, det må selvfølgelig ikke skydes.
 17. Ved overtrædelse af sikkerhed eller andre regler, forbeholder jagtledelsen sig ret til at fratage den enkelte jæger dennes våben, så kan jægeren være driver uden våben resten af dagen. Der kan ikke gøres krav om tilbagebetaling af betalt deltagergebyr.

 

Jagtledelsen udpeger dagens jagtledere og jagtfiskal

 

Der vil være en jagtleder til at sætte skytter og hundefolk af.

 

Hundefolket kører på vognen med alm bænke mens skytterne kører på traktor med skrå bænke, dette kan i løbet af dagen ændre sig en smule afhængig af hvor vi skal jagte osv.

 1.  

TILMELDING TIL JAGTER

Alle fælles jagter starter med parole kl. 9.00 ved jagtstuen på Bøgsted Hovedgård, Bøgstedvej 170.

Tilmelding til Martin Sort Mikkelsen – SMS til Tlf. 54 34 73 54 eller Mail: sortmikkelsen@gmail.com

 – tilmelding og afbud SENEST tirsdag inden jagten.

HUSK NU AT MELDE AFBUD, HVIS DU ALLIGEVEL IKKE KAN DELTAGE PÅ JAGTEN!

Max 25 deltagere på vores fællesjagter.