Parole på fællesjagterne 2019

PAROLE BØGSTED 2019

 1. Velkommen til fællesjagt i Bøgsted

 2. Sikkerhed frem for alt, derfor skal alle skytter som minimum bære orange bånd.

 3. Alle drivere skal bære orange vest og hunde skal bære orange bånd samt klokke

 4. Når der fra driverne råbes der må ikke skydes fremad, skal dette råbes videre og der må ikke længere afgives skud ind i såten og frem mod frontskytter.

 5. Når man er sat på post og har sikret mod og hilst på naboen må der lades og skydes.

 6. Der må ikke afgives lave skud ind i såten, der kan/må skydes til løbende vildt kort inde i såten hvis der skydes ned og man er 100% sikker på at ingen jægere eller hund er i fare. OBS på alle lave skud efter snepper alle skud efter fugle skal over 45 grader

 7. Der må kun benyttes skovpatroner under jagten.

 8. Der skydes efter jagtloven, dog med undtagelse af buk med synlig opsats (over 5 cm), skydes en buk med opsats udløser det en bøde på 500 kr. dyret går på auktion og opsatsen tilfalder jagthytten.

 9. Der kan på enkelte jagter være aftalt kvote på eks. råvildt og fasanhøner og derfor kan der blive lukket for afskydning af flere.

 10. Max skudafstand til råvildt er 15 meter i rent sideskud.

 11. Der skydes altid lam før rå.

 12. Der må max skydes til 1 stk. råvildt pr. jæger pr. jagtdag, dvs. har man skudt til råvildt uanset om det er leveret eller forbi-skud, må der af samme skytte ikke skydes til råvildt mere denne jagtdag

 13. HVIS man har skudt til løbende vildt som ikke er leveret, så markeres skudstedet og jagtleder informeres om situationen og jagtledelsen tager stilling til om der skal eftersøges.

 14. Den heldige skytte er altid 1. byder på det nedlagte vildt, andre må gerne byde prisen op.

 15. Minimumspris for råvildt 400 kr. for voksen dyr og 300 kr. for Lam

 16. Vær OBS på at der kan forekomme Dåvildt i skoven, det må selvfølgelig ikke skydes.

 17. Ved overtrædelse af sikkerhed eller andre regler, forbeholder jagtledelsen sig ret til at fratage den enkelte jæger dennes våben, så kan jægeren være driver uden våben resten af dagen. Der kan ikke gøres krav om tilbagebetaling af betalt deltagergebyr.

  Der kan på enkelte jagter være ændringer til hvad vi må/vil skyde i forhold til årstid, udbytte og bestand - Dette vil blive sagt på dagens parole

  Jagtledelsen udpeger dagens jagtledere og jagtfiskal

  Der vil være en jagtleder til at sætte skytter og hundefolk af.

 18. Der er plads til max. 8 hunde på jagterne

EFTERÅRSJAGTER 2019 I BØGSTED

Drivjagter

Pris 350 kr./jagt        

- Lørdag d. 12. oktober

- Lørdag d. 2. november

- Lørdag d. 16. november

- Lørdag d. 30. november

- Fredag d. 27. december, (3. juledag) - m/gule ærter

                                                                                                            

Rævejagter

- Lørdag d. 11. januar - Pris 250 kr.

- Lørdag d. 25. januar - Pris 100 kr.

 

Køb alle efterårsjagterne samlet for 1.600,- kr.

Alle jagterne er personlige.

Alle fælles jagter starter med parole kl. 9.00 ved jagtstuen på Bøgsted Hovedgård, Bøgstedvej 170.

Tilmelding til Lars Gade

ring/SMS til 2034 4171 eller mail larsgade@has.dk

Tilmelding senest onsdag inden jagten

HUSK NU AT MELDE AFBUD, HVIS DU IKKE KAN DELTAGE ALLIGEVEL!

 

I år vil der igen være mulighed for at købe smørrebrød på jagterne pris kr. 45,- for 3 stk. Bestilles ved tilmelding til jagten.

Der serveres gule ærter efter julejagten d. 27. december. Julejagten er forbeholdt medlemmer, sidste frist for tilmelding er d. 20. december og tilmelding er bindende (afbud efter denne dato vil kræve fuld betaling af de 350,-), max 30 deltagere på alle jagterne.

JAGTER I KOMMUNESKOVEN

Som noget nyt afholder vi i år en fællesjagt i kommuneskoven og nogle mindre såter i skoven, jagten forventes at vare en halv dag. Jagterne er kun for medlemmer af Astrup Jagtforening.

Vi mødes ved jagthytten på Skovbovej kl. 10.00  

Tilmelding er ikke nødvendig, pris for deltagelse er kr. 75,- husk madpakke.

- Lørdag d. 26. oktober

- Lørdag d. 14. december