Billeder

<----  Se fanen til venstre. <-----

Bukkejagt 2013

Bukkejagt i Bøgsted

Periode d. 16 maj - 15 juli

Pris - 3000,- for bukkejagten

  

I perioden 16. maj til 15. juli udlejes bukkejagten i Bøgsted

D. 26 april er det muligt at købe bukkeloder til Bøgsted - pris 3000kr. I år er det muligt at skyde 2 bukke i Bøgsted. Pris for 1. buk 600kr, pris for 2. buk (uanset størrelse) 1200kr. Skudt buk eller skud til buk, medfører 2 ugers karantæne.

Ligeledes sælges der lodder til Kommuneskoven d. 26/4 pris 100kr. 

Der må kun skydes 1 buk i kommuneskoven.

Der trækkes lod kl. 21.00

 

Køb bukkejagtens sammen med alle efterårsjagterne i alt 4300,- kr.

Dog skal pengene senest forfalde inden bukkejagtens ophør.