Reglerne til Bukkejagten i Bøgsted 2019

Bestyrelsen har efter en snak med udlejer omkring mængden af rådyr til afskydning ændret lidt på reglerne i bukkejagten.

De der har købt bukkejagten kan skyde buk nr. 1. til kr. 600,- uanset størrelse, buk nr.2 skal være MINIMUM en 6’ender, prisen på buk nr. 2 er til gengæld sat ned til 600,-

D. 27. april hvor der trækkes lod om bukkejagten, vil bestyrelsen fortælle mere om reglerne så ingen er i tvivl om hvordan man er bukkejæger i Bøgsted

Skudt buk eller skud til buk, medfører 2 ugers karantæne.

Såfremt der er flere som ønsker bukkejagten i Bøgsted, er det de jægere som har haft fremmøde til arbejdsdagen og/eller de jægere der køber hele pakken med bukkejagt og efterårsjagt der har fortrinsret.

 1. Prioritet er deltagelse i arbejdsdagen (Er der herunder min. 9 jægere der vil købe bukkejagten går vi ikke til prioritet 2)

 2. Prioritet er dem som køber hele pakken inkl. efterårsjagterne (Er der herefter min. 9 jægere der vil købe bukkejagten går vi ikke til prioritet 3)

 3. Prioritet er dem som ”bare” køber bukkejagten uden at opfylde prioritet 1 og 2

   

hvis vi der er ledige bukkepladser når vi når til prioritet 3, trækkes der lod blandt de fremmødte om de sidste bukkepladser.

Køb bukkejagten sammen med alle efterårsjagterne i alt 4.500,- kr.

BUKKEJAGT I KOMMUNESKOVEN:

Ligeledes sælges der lodder til Kommuneskoven d. 27. april, pris 100 kr. 

Der må kun skydes 1 buk i kommuneskoven.

Der trækkes lod kl. 21.00

Betaling skal ske kontant ved køb af lod.

Billeder

<----  Se fanen til venstre. <-----

Bukkejagt 2018

Bukkejagt i Bøgsted

Periode d. 16 maj - 15 juli

Pris: 3.200,- for bukkejagten +betaling for evt. nedlagt buk

I perioden 16. maj til 15. juli udlejes bukkejagten i Bøgsted

D. 27. april er det muligt at købe bukkeloder til Bøgsted - pris 3.200 kr. Man skal have betalt for at få et bukkelod med i lodtrækningen. 

I år er det muligt at skyde 2 bukke i Bøgsted.

Pris for 1. buk er 600 kr. og pris for 2. buk (MINIMUM en 6'ender) er 600kr.

Skydes der som buk nr. 2 en buk mindre end 6'ender koster det en bøde på kr. 2.000,- og opsatsen tilfalder jagtforeningen

Skudt buk eller skud til buk, medfører 2 ugers karantæne.

Ligeledes sælges der lodder til Kommuneskoven d. 27. april pris 100 kr. 

Der må kun skydes 1 buk i kommuneskoven.

Der trækkes lod kl. 21.00

Man skal være medlem for at deltage i bukkejagten.

Køb bukkejagtens sammen med alle efterårsjagterne i alt 4.500,- kr. Det totale beløb betales på én gang.

REGLER I BUKKEJAGTEN:

  1. Der må ikke drives bukkejagt i tidsrummet kl. 10.00 – 17.00
  2. Parkering må ikke ske foran kæderne
  3. Der må ikke drives jagt på arealer som er skraveret på kortet
  4. Der må kun drives jagt i den såt hvor nålen er placeret
  5. Valgte såt samt navn skal noteres i protokollen FØR jagt påbegyndes
  6. Nålen skal fjernes fra kortet efter endt jagt
  7. Skud til buk, der ikke er leveret, tæller som skudt buk (dog uden beregning)
  8. Der må maksimalt skydes 2 bukke pr. jæger
  9. Buk nr. 2 SKAL være en 6'ender
  10. Skud til buk, medfører 14 døgns karantæne (Pause)
  11. Skud til buk, skal meddeles til et bestyrelsesmedlem hurtigst muligt
  12. Der må ikke anvendes lyddæmper til riffeljagt i Bøgsted, dette er et ufravigeligt krav fra udlejer.
  13. Overtrædelse af punkt 1-12 KAN medføre bortvisning fra bukkejagten uden erstatning af indbetaling for bukkejagten

Betaling skal ske senest 1. uge efter bukken er nedlagt.

Eksempel på punkt 7 og 9:

"Der skydes forbi til buk d. 16 om morgenen, det er nu først tilladt, at genoptage jagten d. 30. om aftenen. Man har nu kun mulighed for at skyde 1 buk"

 

HUSK, at du SKAL sende billede af din nedlagte buk til 2249 1351 eller ss35@nordjyske.dk så vi kan få billede på vores hjemmeside.