Billeder

<----  Se fanen til venstre. <-----

Bukkejagt 2016

Bukkejagt i Bøgsted

Periode d. 16 maj - 15 juli

Pris: 3.200,- for bukkejagten +betaling for evt. nedlagt buk

I perioden 16. maj til 15. juli udlejes bukkejagten i Bøgsted

D. 29. april er det muligt at købe bukkeloder til Bøgsted - pris 3.200 kr. Man skal have betalt for at få et bukkelod med i lodtrækningen. 

I år er det muligt at skyde 2 bukke i Bøgsted.

Pris for 1. buk er 600 kr. og pris for 2. buk (uanset størrelse) er 1.200kr. Skudt buk eller skud til buk, medfører 2 ugers karantæne.

Ligeledes sælges der lodder til Kommuneskoven d. 29. april pris 100 kr. 

Der må kun skydes 1 buk i kommuneskoven.

Der trækkes lod kl. 21.00

Man skal være medlem for at deltage i bukkejagten.

Køb bukkejagtens sammen med alle efterårsjagterne i alt 4.500,- kr. Det totale beløb betales på én gang.

REGLER:

  1. Der må ikke drives bukkejagt i tidsrummet kl. 10.00 – 17.00
  2. Parkering må ikke ske foran kæderne
  3. Der må ikke drives jagt på arealer som er skraveret på kortet
  4. Der må kun drives jagt i den såt hvor nålen er placeret
  5. Valgte såt samt navn skal noteres i protokollen FØR jagt påbegyndes
  6. Nålen skal fjernes fra kortet efter endt jagt
  7. Skud til buk, der ikke er leveret, tæller som skudt buk (dog uden beregning)
  8. Der må maksimalt skydes 2 bukke pr. jæger
  9. Skud til buk, medfører 14 døgns karantæne (Pause)
  10. Skud til buk, skal meddeles til et bestyrelsesmedlem hurtigst muligt
  11. Der må ikke anvendes lyddæmper til riffeljagt i Bøgsted, dette er et ufravigeligt krav fra udlejer.
  12. Overtrædelse af punkt 1-11 KAN medføre bortvisning fra bukkejagten uden erstatning af indbetaling for bukkejagten

Betaling skal ske senest 1. uge efter bukken er nedlagt.

Eksempel på punkt 7 og 9:

"Der skydes forbi til buk d. 16 om morgenen, det er nu først tilladt, at genoptage jagten d. 30. om aftenen. Man har nu kun mulighed for at skyde 1 buk"

 

HUSK, at du SKAL sende billede af din nedlagte buk til 2249 1351 eller ss35@nordjyske.dk så vi kan få billede på vores hjemmeside.