Jægere bukkejagten 2015

1. Anette Espersen

2. Tage Larsen

3. Henrik Iversen

4. Lars Gade

5. Steen Steffensen

6. Kim Larsen

7. Leif Andersen

8. Kaj Iversen

9. Per Woller

 

Komuneskoven - Lars Vandkjær

Knæk og bræk

REGLER:

  1. Der må ikke drives bukkejagt i tidsrummet kl. 10.00 – 17.00
  2. Parkering må ikke ske foran kæderne
  3. Der må ikke drives jagt på arealer som er skraveret på kortet
  4. Der må kun drives jagt i den såt hvor nålen er placeret
  5. Valgte såt samt navn skal noteres i protokollen FØR jagt påbegyndes
  6. Nålen skal fjernes fra kortet efter endt jagt
  7. Skud til buk, der ikke er leveret, tæller som skudt buk (dog uden beregning)
  8. Der må maksimalt skydes 2 bukke pr. jæger
  9. Skud til buk, medfører 14 døgns karantæne (Pause)
  10. Skud til buk, skal meddeles til et bestyrelsesmedlem hurtigst muligt
  11. Der må ikke anvendes lyddæmper til riffeljagt i Bøgsted, dette er et ufravigeligt krav fra udlejer.
  12. Overtrædelse af punkt 1-11 KAN medføre bortvisning fra bukkejagten uden erstatning af indbetaling for bukkejagten

Betaling skal ske senest 1. uge efter bukken er nedlagt.

Eksempel på punkt 7 og 9:

"Der skydes forbi til buk d. 16 om morgenen, det er nu først tilladt, at genoptage jagten d. 30. om aftenen. Man har nu kun mulighed for at skyde 1 buk"

 

HUSK, at sende billede af jeres nedlagte buk til 2249 1351 eller ss35@nordjyske.dk så vi kan få den på vores hjemmeside.

Buk nr. 1 skudt af Lars gade 16. maj kl. 05.00 i såt 5

Buk nr. 1

Skudt af Lars Gade d. 16. maj kl. 05.00 i såt 5 

Buk nr 2

Skudt af Kaj Iversen d. 16. maj kl. 07.00 i såt 2

Buk nr. 3 - Gaffelbuk

Billede mangler

Skudt af Tage Larsen d. 18.maj morgen i såt 1

Buk nr. 4

Skudt af Henrik Iversen d. 31. maj kl. 05.35 i såt 6

Buk nr. 5

Skudt af Steen Steffensen i såt 3 d. 4. juni kl. 21.30

Buk nr. 6 - Gaffelbuk

Billede mangler

Skudt af Per Woller d. 20. juni aften i såt 5

Buk nr. 7

Buk nr. 7 - Gaffelbuk

Skudt af Kim R. Larsen d. 9. juli aften i såt 7

Buk skudt i Kommuneskoven

Skudt af Lars Vandkjær d. 25. maj om aftenen