Bukkejægere 2016

1. Tage Larsen

2. Lars Gade

3. Toni Aagurd

4. Kim Larsen

5. Richard Madsen

6. Per Woller

7. Casper Andersen

8. Jess Svendsen

9. Steen Steffensen

 

Kommuneskoven  - Per Woller

Knæk og bræk

REGLER:

  1. Der må ikke drives bukkejagt i tidsrummet kl. 10.00 – 17.00
  2. Parkering må ikke ske foran kæderne
  3. Der må ikke drives jagt på arealer som er skraveret på kortet
  4. Der må kun drives jagt i den såt hvor nålen er placeret
  5. Valgte såt samt navn skal noteres i protokollen FØR jagt påbegyndes
  6. Nålen skal fjernes fra kortet efter endt jagt
  7. Skud til buk, der ikke er leveret, tæller som skudt buk (dog uden beregning)
  8. Der må maksimalt skydes 2 bukke pr. jæger
  9. Skud til buk, medfører 14 døgns karantæne (Pause)
  10. Skud til buk, skal meddeles til et bestyrelsesmedlem hurtigst muligt
  11. Der må ikke anvendes lyddæmper til riffeljagt i Bøgsted, dette er et ufravigeligt krav fra udlejer.
  12. Overtrædelse af punkt 1-11 KAN medføre bortvisning fra bukkejagten uden erstatning af indbetaling for bukkejagten

Betaling skal ske senest 1. uge efter bukken er nedlagt.

Eksempel på punkt 7 og 9:

"Der skydes forbi til buk d. 16 om morgenen, det er nu først tilladt, at genoptage jagten d. 30. om aftenen. Man har nu kun mulighed for at skyde 1 buk"

 

HUSK, at der skal sendes billede af jeres nedlagte buk til 2249 1351 eller ss35@nordjyske.dk så vi kan få den på vores hjemmeside.

Buk nr. 1

6'ender skudt af Tage Larsen i såt 6 d. 16.05 kl. 06.08

BILLEDE PÅ VEJ

Buk nr. 2

6'ender skudt af Richard Madsen i såt 3 d. 16.05 kl. 19.44

 

Buk nr. 3

6'ender skudt af Jess Svendsen i såt 2 d. 17.05 kl. 05.15

Buk nr. 4

6'ender skudt af Casper Andersen i såt 1 d. 22.05 kl. 05.00

Buk nr. 5

Ulige 6-ender skudt af Per Woller i såt 5 d. 29.05 kl. 20.45

Buk nr. 6

Gaffelbuk skudt af Kim Larsen i såt 7 d. 05.06 kl. 05.10