BUK nr. 6

Seksender skudt af Richard Madsen

Skudt i såt 4 d. 17. maj kl. 20.29

BUK nr. 7

Gaffelbuk skudt af Steen Steffensen

Skudt i såt 8 d. 17. maj kl. 21.10

BUK nr. 8

Seksender skudt af Kim R. Larsen

Skudt i såt 1 d. 22. maj kl. 20.00

BUK nr. 9

Gaffelbuk skudt af Rene Andersen

Skudt i såt 4 d. 25. maj kl. 06.25

BUK nr. 10

Seksender skudt af Kim R. Larsen

Skudt i såt 3 d. 21. juni kl. 05.24

Bukkejægere 2017

1. Tage Larsen

2. Niels Henriksen

3. Toni Aagurd

4. Kim Larsen

5. Richard Madsen

6. Rene Andersen

7. Casper Andersen

8. Jess Svendsen

9. Steen Steffensen

 

Kommuneskoven  - Casper Andersen

Knæk og bræk

REGLER:

  1. Der må ikke drives bukkejagt i tidsrummet kl. 10.00 – 17.00
  2. Parkering må ikke ske foran kæderne
  3. Der må ikke drives jagt på arealer som er skraveret på kortet
  4. Der må kun drives jagt i den såt hvor nålen er placeret
  5. Valgte såt samt navn skal noteres i protokollen FØR jagt påbegyndes
  6. Nålen skal fjernes fra kortet efter endt jagt
  7. Skud til buk, der ikke er leveret, tæller som skudt buk (dog uden beregning)
  8. Der må maksimalt skydes 2 bukke pr. jæger
  9. Skud til buk, medfører 14 døgns karantæne (Pause)
  10. Skud til buk, skal meddeles til et bestyrelsesmedlem hurtigst muligt
  11. Der må ikke anvendes lyddæmper til riffeljagt i Bøgsted, dette er et ufravigeligt krav fra udlejer.
  12. Overtrædelse af punkt 1-11 KAN medføre bortvisning fra bukkejagten uden erstatning af indbetaling for bukkejagten

Betaling skal ske senest 1. uge efter bukken er nedlagt.

Eksempel på punkt 7 og 9:

"Der skydes forbi til buk d. 16 om morgenen, det er nu først tilladt, at genoptage jagten d. 30. om aftenen. Man har nu kun mulighed for at skyde 1 buk"

 

HUSK, at der skal sendes billede af jeres nedlagte buk til 2249 1351 eller ss35@nordjyske.dk så vi kan få den på vores hjemmeside.

BUK nr. 1

Gaffelbuk skudt af Nils Bang Henriksen

I såt 9 - d. 16. maj kl. 05.39

BUK nr. 2

Seksender skudt af Capser Andersen

I såt 5 - d. 16. maj kl. 05.45

BUK nr. 3

Gaffelbuk skudt af Jess Svendsen

Skudt i Såt 4 d. 16. maj kl. 21.35

BUK nr. 4

Gaffelbuk skudt af Toni Aagurd

Skudt i såt 1 d. 17. maj kl. 05.15

BUK nr. 5

Gaffelbuk skudt af Tage Larsen

Skudt i såt 5 d. 17. maj kl. 19.45