Fællesjagt d. 27.12. 2016

Årets sidste jagt var tradiotionen tro julejagten hvor der efter jagten serveres gule ærter.

Dagen startede lidt udfodret af nattens storm, da det betød væltede træer på nogle af de veje hvor vi skulle frem med traktor, men et par morgenfriske hjælpere sørgede for det ikke gav os problemer under jagten, stormen havde ikke væltet så mange træer i såterne som frygtet så vi havde i løbet af dagen ingen problemer i vores drev.

Der var mødt 28 friske jægere frem til dagens jagt, desværre fik vi et par afbud pga sygdom i sidste øjeblik. Men de fremmødte jægere var klar på en dejlig dag i skoven, hvor vejret var vendt fuldstændig til at være vindstille og med sol på himlen, så det lovede godt.

Vi havde forventet mange snepper i skoven efter nattens storm men det var ikke tilfældet, enkelte blev set, skudt efter og en enkelt leveret. Til gengæld var der meget råvildt i skoven og vi så derfro mange dyr, de fleste jægere så et elelr flere dyr i en eller flere såter. Med super god skydning fra skytterne blev der leveret 5 dyr i 5 skud og ingen forbiere, det betød at vi lukkede for afskydning af flere rådyr i de sidste par såter, så enkelte måtte nøjes med at se på de dyr der efterfølgende kom på skudhold.

I dagens sidste par såter så vi også fasanerne, emn desværre var skydningen til det flyvende vildt knap så god som til det løbende vildt, så paraden blev uden fasaner.

Efter en dejlig dag i skoven, var der servering af gule ærter i jagtstuen, ærterne var gode og blev nydt til fulde af dagens jagtdeltagere.

Dagens parade var 1 sneppe og 5 rådyr

Tak til de fremmødte for en god og hyggelig dag og samtidig skal lyde et tak for året 2016, vi ser frem til 2017.